محلی برای فرار از زندگی ماشینی در صوفیه

پارک بورسوا گاردینا (Borisova Gradina) و یا باغ بورسوی یکی از قدیمی ترین و در عین حال معروف ترین پارک های صوفیه پایتخت بلغارستان است. پارک بورسوا...

http://www.iran-eng.ir/showthread.ph...?goto=newpost